Jeff alyas jipitè se yonn nan ti vòlò pont rouge li pran bal nan moman la lap pran swen lakay li nan moman an la | Vinn gad figi ti vòlè ah

Jeff alyas jipitè se yonn nan ti vòlò pont rouge li pran bal nan moman la lap pran swen lakay li nan moman an la | Vinn gad figi ti vòlè ah
0
75